Ngày 08/10/2017 triển khai tổ chức cho toàn thể cán bộ giáo viên và nhân viên của trường hưởng ứng tuần Lễ học tập suốt đời năm 2017 [...]